Eeuwigdurende kalender voor de kiesraad en anderen

Aangepast voor Koningsdag

De Nederlandse kieswet rammelde een beetje, als het om data gaat. Zo was de inleverdag heilig en volgde daaruit de verkiezingsdag. Dat is nu anderom.
Ook waren er conflicten met Aswoensdag en Biddag voor het Gewas (tweede woensdag in maart).
De Excel-sheet, die vanaf deze pagina gedownload kan worden, speelde een grote rol bij de totstandkoming van de kieswet. Voor de kiesraad en anderen stelde ik een eeuwigdurende kalender ter beschikking, die voor de periode 532 tot 9999 alle paasdagen en daarvan afgeleiden toont.
Ook voor data in het verleden kan dat aardig zijn. Als een of ander feest op een maandag was, kan men meteen kijken of dat niet toevallig Tweede Paasdag was.
De overgang van Juliaanse naar Gregoriaanse kalender is hier genomen in 1582. Heb hier de Katholieke overgangsdatum genomen. Zelfs binnen de Zeven Verenigde Provinciën golden verschillende data. Zie 1583-kalenderhervorming Holland
Vanaf 532 was er een schema voor Paasdagen beschikbaar. De executie van Egmond en Hoorne in 1568 in Brussel was op eerste Pinksterdag. Zelfs voor 966 kwam de juiste Paasdag boven. Toen vierde Polen dit jaar het 1050-jarig bestaan.

Jaartal aanpassen en Excel doet de rest en dat alles op een A4-tje. Carnavalsdagen zijn ook aangegeven, omdat het mogelijk was, dat er verkiezingen zijn op Aswoensdag.

Deze kalender is ontstaan als bijproduct bij het programmeren van verkeerslichten, die op feestdagen moesten werken alsof het zondag was. Dan is er het probleem van de wisselende feestdagen, afgeleid van Pasen. Wiskundig is Pasen de eerste zondag na de eerste volle maan in de lente. Wiskundige Gauß vond het rond 1800 (geen schrikkeljaar!) leuk te bedenken hoe de functie p=f(j) eruit kon zien met p=paasdatum en j=jaartal. Gauß slaagde als 23 jarige.
Zie Paasbereking voor Juliaanse en Gregoriaanse kalender.

Aan de kalender heb ik het ophalen van de weergegevens van het KNMI uit De Bilt toegevoegd. Die variant kan hier apart worden gedownload.
eeuwigdurende kalender met weergegevens. De variant gebruikt macro's.
Bij die variant wordt eerst nagegaan, of de weergegevens tot gisteren aanwezig zijn. Als dat niet zo is, wordt gevraagd, of die moeten worden aangevuld. Zo nodig worden de gegevens aangevuld vanuit de website van het KNMI. Het formaat van het KNMI was per december 2011 gewijzigd en daarmee moest ook dit bestand worden aangepast.

Dit bestand wordt ook gebruikt bij de Enkhuizer Almanak. http://www.almanak.nl/kalender/index.html

Tweede Kamerverkiezingen

In jaar met raads- of statenverkiezingen

De reguliere verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn in een jaar met raads- of statenverkiezingen in principe op een woensdag tussen 11 en 17 mei. In de wet van 1989 werd expliciet gewezen op bezwaren tegen verkiezingen op de dag voor Hemelvaart. Maar toen waren de verkiezingen voorzien voor een woensdag tussen 3 en 9 mei met bezaren tegen 4 mei, 5 mei en de dag voor Hemelvaart.

Eigenlijk zouden de Tweede Kamer verkiezingen in 2007 op de dag voor Hemelvaart gehouden moeten zijn, tenzij er zwaarwegende redenen zijn om die datum te verschuiven. Met veel moeite kon de kiersraad ervan overtuigd worden, dat de dag voor Hemelvaart terecht taboe is. Er zijn immers geen kranten op Hemelvaart en de beroepsprocedures tegen de uitslag kwamen in het geding. Bij verkiezingen op de dag voor Hemelvaart is de inschrijving op de dinsdag voor Pasen. Verzuimen kunnen hersteld worden tot de daarop volgende vrijdag. Die staat bekend als Goede Vrijdag en dan zijn sommige gemeentehuizen dicht. Uiteindelijk viel het kabinet en werden de verkiezingen op 22 november 2006 gehouden.
Als het huidige kabinet de rit uit zit, zullen de tweede kamerverkiezingen volgens de kiesraad op 15 maart 2017 worden gehouden. In 2017 zijn immers geen raads- of statenverkiezingen.

Als na tussentijdse verkiezingen de reguliere verkiezingen in 2026 uitkomen, zal dat op dinsdag 12 mei 2026 zijn. 14 mei 2026 is Hemelvaatsdag.

Eerste Kamerverkiezingen

Voor de Eerste Kamer staat in de kieswet, dat de inschrijving op een dinsdag is tussen 19 en 25 april. In 2007 zou dat op 24 april moeten zijn. De verkiezingen zelf zijn vierendertig dagen later en zouden dus op maandag 28 mei moeten zijn. Helaas, dat is Tweede Pinksterdag en de verkiezingen werden op 29 mei 2007 gehouden.
Dat speelt ook weer in 2015. Toen was de inschrijving op dinsdag 21 april en zouden de senaatsverkiezingen op maandag 25 mei moeten zijn. En dat is ook weer Tweede Pinksterdag.
In 2019 is de inschrijving op 23 april. De verkiezingen zelf zijn op maandag 27 mei.

Raads- en Statenverkiezingen

Kamerverkiezingen in jaren zonder raads- en statenverkiezingen

De verkiezingen in maart zijn op de derde woensdag in maart. Met de vorige kieswet was Aswoensdag of Biddag voor het gewas mogelijk.
De kandidaatstelling van politieke partijen voor de verkiezingen van de Tweede Kamer, provinciale staten, waterschappen en de gemeenteraden vindt plaats op de maandag tussen 30 januari en 5 februari of – in een schrikkeljaar– op de maandag tussen 31 januari en 6 februari.

Op basis van artikel F1 lid 3 van de kieswet kan een paar dagen worden geschoven.

3.Bij koninklijk besluit kan, indien zwaarwichtige redenen verband houdend met de dag van stemming daartoe nopen, worden bepaald dat de kandidaatstelling plaatsvindt op de dinsdag, woensdag, donderdag, of maandag vóór de in het eerste onderscheidenlijk tweede lid genoemde dag. Het koninklijk besluit wordt bekend gemaakt uiterlijk zes maanden vóór de in het eerste onderscheidenlijk tweede lid genoemde dag.

Gebruik van de kalender

Deze pagina schijnt toch vaak bekeken te worden. Ben benieuwd naar het gebruik. Mail me

Versie 25 oktober 2021