Noordeinde 68 en 74 plus Lange Voorhout 24

In de Volkskant van 31 januari 2009 stond een verjaardagscadeau voor toenmalige koningin Beatrix. De krant meldde, dat er op het werkpaleis Noordeinde 68 een Stichting Protector Daffodil Trust stond ingeschreven, die een brievenbusfirma op Guernsey aanstuurde, waar het vermogen van prinses Christine (mevrouw M.C. von Lippe-Bisterveld) was ondergebracht.

Dat feit bracht me ertoe uit te zoeken welke andere rechtspersonen op Noordeinde 68 in Den Haag waren ingeschreven. Dat lijstje werd door mij op 3 februari 2009 gepubliceerd als reactie op de rubriek "Zwart-Wit" in een aantal GPD-bladen (o.a. Gooi- en Eemlander, Haarlems Dagblad, Leids Dagblad en Noord-Hollands Dagblad).

In het vragenuurtje van de Tweede Kamer van diezelfde middag kwam de Christine-constructie aan de orde en werd kamerbreed gevraagd om een complete lijst van rechtspersonen, die op het werkpaleis staan ingeschreven, met inbegrip van de doelstellingen. Tevens kwam de vraag van de ministriŽle verantwoordelijkheid aan de orde. Staatssecretaris de Jager zou die vraag doorsturen naar de premier.

Zo vroeg kamerlid Pieter Omtzigt (CDA): Ik was wel verbaasd dat er rechtspersonen staan ingeschreven op het Paleis Noordeinde. Wil de staatssecretaris die geen openheid van zaken kan geven over individuele belastingcasussen - dat is terecht - wel de openbare informatie aan de Kamer verstrekken, namelijk een lijst van alle rechtspersonen die staat ingeschreven op de officiŽle adressen en de officiŽle postbussen die in het bezit zijn van het Koninklijk Huis, inclusief de doelstellingen van die rechtspersonen?

Zekerheidshalve heb ik het lijstje aan de woordvoerders gestuurd en apart aan de voorzitter van de Tweede Kamer, Gerdi Verbeet. Die laatste heeft het lijstje nogmaals aan die woordvoerders doorgestuurd.

Op hetzelfder moment werd over mij gesproken in de Senaat in verband met het manipuleren van de uitslag van Senaatsverkiezingen.

In de Volkskrant van 7 februari 2009 werd nader ingegaan op de Stichting Lysfonds. Dat bleek verbonden met de familie de Bourbon-Parma.
De minister-president beantwooordde de vragen op 17 februari: antwoord
Op 22 augustus 2009 berichtte de Volkskrant over een nieuwe Stichting Administratiekantoor Machangulo, waarmee de zaken rond de vakantiewoning van Prins Willem Alexander in Mozambique worden behartigd.
Op 11 september 2009 berichtte de Volkskrant over een op Guernsey geregistreerde stichting "Crocus Trust", die in de aangepaste statuten van "Daffodil Trust" is opgenomen.
Op 6 oktober 2009 berichtte de premier, dat de meest omstreden stichtingen (Daffodil en Lys) verhuisd waren. De Lys-stichting bleek bij een zoon van prinses Irene te zijn ondergebracht; de daffodil trust bleek naar Eindhoven verhuisd. Op dat adres was ook vermogensbeheerder Box consultants gevestigd. Dat laatste feit meldde ik bij een spreekbeurt van toenmalige CDA-fractievoorzitter Pieter van Geel in Haarlem.
Op 8 oktober 2009 berichtte de Volkskrant over de verhuizing en gaf daarbij nadere informatie over Box consultants.
In augustus 2011 berichtte Quote over het opheffen van de stichting administratiekantoor Machangulo. Dat had te maken met de bezittingen van Willem Alexander en MŠxima in Mozambique.

Ontwikkelingen in 2016

Eind april 2016 verschenen er weer berichten over de rechtspersonen. Een deel van de rechtspersonen bleek verhuisd van Noordeinde 68 naar Lange Voorhout 24. De Stichtingen rond het vermogensbeheer van de prinsessen Irene en Christine blijken te zijn opgeheven. Onderstaande lijst is derhalve formeel nog conform het KvK register van 5 mei 2016.

Hierbij de KvK-lijst en dan zoeken op postcode 2514GL (openbare informatie) aangevuld met oprichtingsdata uit antwoord van de MP.

naamKvKadresactiefopgericht
Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis Oranje-Nassau II27173125Noordeinde 68
Lange Voorhout 24
ja1988
Stichting Protector Daffodil Trust27274989Noordeinde 68
Burgemeester Mollaan 74, Waalre
nee2005
Stichting Lysfonds27281319Noordeinde 68
Lange Voorhout 24
nee2005
Stichting Fonds voor Functionele Kosten van het Huis Oranje-Nassau41150999Noordeinde 68
Lange Voorhout 24
ja1968
Stichting Bewind41151000Noordeinde 68
Lange Voorhout 24
ja1964
Stichting Kroongoederen van het Huis Oranje-Nassau 41151002Noordeinde 68ja1968
Stichting tot Verzorging van de Pensioenen van het Personeel van de
Koninklijke Hofhouding van het Huis van Oranje-Nassau
41151014Noordeinde 68ja1960
Stichting OfficiŽle Geschenken van het Huis Oranje Nassau27309679Noordeinde 68ja2007
Stichting Koninklijke Geschenken27309706Noordeinde 68ja2007
Stichting Prins Bernhard Natuurfonds41190195Noordeinde 68
Wassenaar
ja1994
Stichting Administratiekantoor Machangulo27348983Noordeinde 68nee2009
Stichting Sigillis Regiis Praesidio27248035Noordeinde 68ja2009 (?)
Stichting Horst en Voorde41166579Noordeinde 68 paleis
Woudenberg
ja1972
Stichting Historische Verzamelingen van het Huis Oranje-Nassau 41151001Noordeinde 74ja1972
Stichting Archief van het Huis Oranje-Nassau41151003Noordeinde 74ja1974

Versie 5 mei 2016