Verkiezingen Tweede Kamer

Volgende verkiezingsdatum 17 maart 2021

De volgende reguliere kamerverkiezingen op woensdag 17 maart 2021. In 2021 zijn er geen raads- of statenverkiezingen en dus zijn de kamerverkiezingen in maart.

Gedachten over een tussentijdse verkiezingsdatum

Op enig moment (28 maart en 21 april 2012) liepen de onderhandelingen tussen de kabinetspartijen en de gedoogpartner moeizaam. Reden om na te gaan welke verkiezingsdata voor de zomervakantie nog mogelijk zijn. Zo niet, dan zijn de verkiezingen op zijn vroegst in september.
Bij verkiezingen op 27 juni 2012 speelden de Europese Kampioenschappen voetbal parten. Bovendien was 27 juni verbonden aan een inleverdatum van kandidatenlijsten op 15 mei. In de periode van 24 april tot 15 mei kon geen fatsoenlijke kandidaatstelling worden georganiseerd.

Belangrijke momenten zijn:

Ik heb het schema voor reguliere verkiezingen toegevoegd.

Inschrijving kiesraadOpening gemeentehuizen voor ondersteuningInschrijving verkiezingenVerkiezingen
maandag 21 december 2020maandag 18 januari 2021maandag 2 februari 2021woensdag 17 maart 2021

Periodes van drieŽnveertig dagen

In de huidige kieswet staan twee perioden van ongeveer drieŽnveertig (42 en 44) dagen genoemd. Juist die perioden blokkeerden verkiezingen eind juni bij een crisis eind april.
In artikel G wordt een termijn van tweeŽnveertig dagen genoemd tussen indienen registratieverzoek nieuwe partij en de kandidaatstellingsdatum.
In artikel J wordt een termijn van vierŽnveertig dagen genoemd tussen kandidaatstelling en dag der stemming.
Als je die vijftien resp. negenentwintig maakt zouden bij verkiezingen op 27 juni 2012 het loket van de kiesraad op 14 mei sluiten en de datum van kandidaatstelling 29 mei geweest zijn.

Versie 12 september 2019