Verkiezingen Tweede Kamer

Volgende verkiezingsdatum woensdag 19 maart 2025

De volgende reguliere kamerverkiezingen op woensdag 19 maart 2025. In 2025 zijn er geen raads-, staten- of waterschapsverkiezingen en dus zijn de kamerverkiezingen in maart.

Gedachten over een tussentijdse verkiezingsdatum

Op enig moment (28 maart en 21 april 2012) liepen de onderhandelingen tussen de kabinetspartijen en de gedoogpartner moeizaam. Reden om na te gaan welke verkiezingsdata voor de zomervakantie nog mogelijk zijn. Zo niet, dan zijn de verkiezingen op zijn vroegst in september.
Bij verkiezingen op 27 juni 2012 speelden de Europese Kampioenschappen voetbal parten. Bovendien was 27 juni verbonden aan een inleverdatum van kandidatenlijsten op 15 mei. In de periode van 24 april tot 15 mei kon geen fatsoenlijke kandidaatstelling worden georganiseerd.

Belangrijke momenten zijn:

Ik heb het schema voor reguliere verkiezingen toegevoegd.

Inschrijving kiesraadOpening gemeentehuizen voor ondersteuningInschrijving verkiezingenVerkiezingen
maandag 23 december 2024maandag 20 januari 2025maandag 4 februari 2025woensdag 19 maart 2025.

Periodes van drieŽnveertig dagen

In de huidige kieswet staan twee perioden van ongeveer drieŽnveertig (42 en 44) dagen genoemd. Juist die perioden blokkeerden verkiezingen eind juni bij een crisis eind april.
In artikel G wordt een termijn van tweeŽnveertig dagen genoemd tussen indienen registratieverzoek nieuwe partij en de kandidaatstellingsdatum.
In artikel J wordt een termijn van vierŽnveertig dagen genoemd tussen kandidaatstelling en dag der stemming.
Als je die vijftien resp. negenentwintig maakt zouden bij verkiezingen op 27 juni 2012 het loket van de kiesraad op 14 mei sluiten en de datum van kandidaatstelling 29 mei geweest zijn.

Versie 24 oktober 2021